Khu vực FDI dẫn dắt tăng trưởng xuất khẩu

  Tạp chí VnEconomy
  663 liên quanGốc

  Tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của cả nước tính từ đầu năm đến hết tháng 10/2022 đạt 312,94 tỷ USD, trong đó khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 231,04 tỷ USD, chiếm 73,8% tổng trị giá xuất khẩu…

  Xuất khẩu hàng hóa trong kỳ 2 tháng 10/2022 đạt 16,35 tỷ USD, tăng 15,9% so với kỳ 1 tháng 10/2022.

  Xuất khẩu hàng hóa trong kỳ 2 tháng 10/2022 đạt 16,35 tỷ USD, tăng 15,9% so với kỳ 1 tháng 10/2022.

  Theo số liệu sơ bộ tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa cuối tháng 10/2022 (từ ngày 16/10 đến ngày 31/10/2022) vừa được Tổng cục Hải quan công bố, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 10/2022 (từ ngày 16/10 đến ngày 31/10/2022) đạt 30,32 tỷ USD, tăng 9,3% (tương ứng tăng 2,57 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 10/2022.

  Kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 10/2022 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong 10 tháng tính từ đầu năm 2022 đạt 616,3 tỷ USD, tăng 14,1% (tương ứng tăng 75,99 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

  Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI đạt 428,99 tỷ USD, tăng 14,6% (tương ứng tăng 54,6 tỷ USD); trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 187,31 tỷ USD, tăng 12,9% (tương ứng tăng 21,4 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

  Như vậy, trong kỳ 2 tháng 10/2022, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 2,39 tỷ USD. Tính chung trong 10 tháng năm 2022, cán cân thương mại thặng dư 9,59 tỷ USD.

  Cụ thể về xuất khẩu, trong kỳ 2 tháng 10/2022 đạt 16,35 tỷ USD, tăng 15,9% (tương ứng tăng 2,25 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 1 tháng 10/2022.

  Một số nhóm hàng có biến động tăng, gồm: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, tăng 935 triệu USD (tương ứng tăng 49%); máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác, tăng 227 triệu USD (tương ứng tăng 12,3%); dầu thô, tăng 183 triệu USD (tương ứng tăng 354,1%); hàng dệt may, tăng 147 triệu USD (tương ứng tăng 11,5%)...

  Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn kỳ 2 tháng 10/2022 so với kỳ 1 tháng 10/2022. Nguồn: Tổng cục Hải quan.

  Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn kỳ 2 tháng 10/2022 so với kỳ 1 tháng 10/2022. Nguồn: Tổng cục Hải quan.

  Tính chung 10 tháng năm 2022, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 312,94 tỷ USD, tăng 16%, tương ứng tăng 43,1 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2021.

  Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 2 tháng 10/2022 đạt gần 12,3 tỷ USD, tăng 17,7% (tương ứng tăng 1,85 tỷ USD) so với kỳ 1 tháng 10/2022, qua đó nâng tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa từ đầu năm đến hết tháng 10/2022 của nhóm các doanh nghiệp FDI lên 231,04 tỷ USD, tăng 17% (tương ứng tăng 33,52 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 73,8% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

  Từ chiều ngược lại, trị giá hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 10/2022 đạt 13,96 tỷ USD, tăng 2,4% (tương ứng tăng 323 triệu USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 10/2022.

  Trị giá nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 2 tháng 10/2022 tăng so với kỳ 1 tháng 10/2022 chủ yếu ở một số nhóm hàng sau: dầu thô tăng 149 triệu USD (tương ứng tăng 60,3%); ngô tăng 91 triệu USD (tương ứng tăng 100%); điện thoại các loại & linh kiện tăng 73 triệu USD (tương ứng tăng 7,6%)…

  Trị giá nhập khẩu của một số nhóm hàng lớn kỳ 2 tháng 10/2022 so với kỳ 1 tháng 10/2022. Nguồn: Tổng cục Hải quan.

  Trị giá nhập khẩu của một số nhóm hàng lớn kỳ 2 tháng 10/2022 so với kỳ 1 tháng 10/2022. Nguồn: Tổng cục Hải quan.

  Như vậy, trong 10 tháng tính từ đầu năm 2022, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 303,35 tỷ USD, tăng 12,2% (tương ứng tăng 32,88 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

  Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 2 tháng 10/2022 đạt 9,32 tỷ USD, tăng 4,7% (tương ứng tăng 422 triệu USD) so với kỳ 1 tháng 10/2022.

  Tính trong 10 tháng năm 2022, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp FDI đạt 197,95 tỷ USD, tăng 11,9% (tương ứng tăng 21,06 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 65,3% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

  Huyền Vy -

  Nguồn VnEconomy: https://vneconomy.vn/khu-vuc-fdi-dan-dat-tang-truong-xuat-khau.htm