Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô

    Gốc

    Ngày 10/10, Thủ tướng đã có quyết định xây dựng khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô (Thừa Thiên Huế) thành trung tâm thương mại quốc tế lớn của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/chinh-sach-phan-tich/2007/10/13/092333/3429