Không truy tố mẹ ruột Hạnh “Nhật” trong vụ Hạnh "Nhật" trốn trại

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Bà Hà Thị Hồng Nhật - mẹ ruột của Hạnh "Nhật" - biết rõ con mình trốn khỏi nơi giam giữ, nhưng không kịp thời báo cáo với Công an. Tuy nhiên, bà Nhật được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự do đã tích cực hợp tác với lực lượng Công an kêu gọi Hạnh "Nhật" đầu thú.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2007/10/76468.cand