Không để người dân lo lắng về điện

Dự báo nhu cầu tiêu thụ điện trong mùa khô (tháng 5 đến tháng 7) được dự báo tăng trưởng rất cao, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xây dựng các phương án ứng phó với mọi tình huống, kể cả tình huống xấu nhất đảm bảo không để người dân và doanh nghiệp phải lo lắng về điện.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/khong-de-nguoi-dan-lo-lang-ve-dien-118124.htm