Khốn đốn vì con nợ "trở mặt"

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Anh Nguyễn Hoàng T. đã đi vay mượn khắp nơi để cho chị Lê Thị T. A. vay mượn lại số tiền 9 tỷ đồng. Bị chị T.A. "trở mặt", anh T đã gởi đơn đi cầu cứu khắp nơi nhưng chưa được giải quyết...

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2008/12/106683.cand