Khởi tranh giải các tay súng xuất sắc toàn quốc 2009

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    KTĐT - Sáng 3-6 giải tay súng xuất sắc toàn quốc đă khởi tranh tại trường bắn Trung tâm HLTTQG Hà Nội với 8 đơn vị tham dự gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Quân đội, Bộ CA, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc và ĐTQG (gồm các xạ thủ của Thanh Hóa, TPHCM và Bộ CA) tham dự do Thanh Hóa rút lui vào giờ chót.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=26&NewsId=153879