Khởi động giải thưởng Quả chuông vàng 2008 ngành quảng cáo

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Đây là năm thứ ba tổ chức Quả chuông vàng - giải thưởng quảng cáo sáng tạo Việt Nam được Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tổ chức (dưới sự bảo trợ của Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Bộ Truyền thông - Thông tin).

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Vanhoa/2008/9/11/261275.tno