Khoảng trống quyền lực ở Li-băng

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Một lần nữa, QH Li-băng lại không thể tiến hành phiên họp ngày 30-11 vừa qua, bầu người kế vị cựu Tổng thống nước này E. Lahoud kết thúc nhiệm kỳ hôm 23-11, mà chưa thể "bàn giao nhiệm sở" và bỏ lại khoảng trống quyền lực trên chính trường Beirut.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=111008&sub=83&top=45