Khó khăn trong cấp giấy phép xây dựng các công trình lưu trú

Theo Sở Xây dựng, hiện nay một số khu vực trên địa bàn tỉnh được định hướng quy hoạch phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái vườn, du lịch trải nghiệm, qua đó quảng bá các sản phẩm nông nghiệp địa phương, nâng cao thu nhập cho người nông dân. Các khu vực này dự kiến thuộc phạm vi lập đồ án quy hoạch xây dựng chung của đô thị.

Tại các khu vực này, chủ các khu du lịch thường sẽ xây dựng các công trình lưu trú (bằng các vật liệu lắp ghép, bán kiên cố, các vật liệu như: gỗ, mây, tre, nứa, các tấm vật liệu nhân tạo…). Điều này gây khó khăn cho công tác cấp giấy phép xây dựng và xử lý vi phạm đối với các công trình lưu trú này, bởi chức năng sử dụng đất của các điểm du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái vườn là đất nông nghiệp.

Phạm Tùng

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/kinhte/202209/kho-khan-trong-cap-giay-phep-xay-dung-cac-cong-trinh-luu-tru-3136382/