Khánh Vĩnh: Năm 2025, phấn đấu huy động 92% trẻ mẫu giáo vùng khó khăn đến trường

Đó là một trong những mục tiêu đề ra tại Kế hoạch triển khai Chương trình “Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn giai đoạn 2024 - 2030” vừa được UBND huyện Khánh Vĩnh ban hành.

Trẻ mẫu giáo Trường Mầm non Hướng Dương (huyện Khánh Vĩnh) vui chơi.

Trẻ mẫu giáo Trường Mầm non Hướng Dương (huyện Khánh Vĩnh) vui chơi.

Cụ thể, huyện phấn đấu đến năm 2025 có ít nhất 20% trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ và 92% trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo vùng khó khăn được đến trường, trong đó có 30% trẻ trong các cơ sở giáo dục được tăng cường tiếng Việt trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ phù hợp theo độ tuổi; ít nhất 50% xã tập trung đông trẻ dân tộc thiểu số có mô hình về tăng cường tiếng Việt; bồi dưỡng 30% giáo viên biết sử dụng tiếng mẹ đẻ của trẻ. Phấn đấu đến năm 2030, có ít nhất 29% trẻ trong độ tuổi nhà trẻ và 94% trẻ trong độ tuổi mẫu giáo vùng khó khăn được đến cơ sở giáo dục mầm non, trong đó có 60% trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non được tăng cường tiếng Việt; ít nhất 80% xã tập trung đông trẻ dân tộc thiểu số có mô hình về tăng cường tiếng Việt; bồi dưỡng 60% giáo viên biết sử dụng tiếng mẹ đẻ của trẻ và phấn đấu bảo đảm định mức giáo viên/nhóm, lớp theo quy định. Bên cạnh đó, huyện phấn đấu xóa bỏ 100% phòng học nhờ, phòng học tạm; xây mới trường học theo dự báo quy hoạch mạng lưới trường lớp mầm non của các địa phương; xây dựng thư viện trong trường học; bổ sung đủ bộ đồ chơi ngoài trời, bộ đồ chơi trong lớp cho trường học mới và phòng học mới do tăng quy mô hoặc các lớp học có đồ chơi, thiết bị xuống cấp, bị hỏng cần thay mới.

Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể về bảo đảm chính sách phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, bồi dưỡng đội ngũ cộng tác viên hỗ trợ ngôn ngữ; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất… Tổng kinh phí triển khai thực hiện kế hoạch gần 41,5 tỷ đồng (chủ yếu từ ngân sách huyện), bao gồm kinh phí về đầu tư xây dựng phòng học, nhà công vụ; xây dựng thư viện; mua sắm thiết bị, đồ dùng, đồ chơi dạy học tối thiểu...

K.D

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202406/khanh-vinh-nam-2025-phan-dau-huy-dong-92-tre-mau-giao-vung-kho-khan-den-truong-9a77381/