Khai thác dịch vụ Datapost

    Báo Công Thương
    Gốc

    XHTTOnline: Sáng hôm qua, 9.12, tại Đà Nẵng, Trung tâm Bưu chính liên tỉnh và quốc tế khu vực 3 (Công ty Bưu chính liên tỉnh và quốc tế - VPS ) đã chính thức đưa vào khai thác dịch vụ Datapost....

    Nguồn Công Thương: www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=112&subjectID=13546