Khai mạc Giải bắn nỏ toàn quốc

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Sáng 22-12, tại thị xã Tuyên Quang đã tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ toàn quốc năm 2007 do Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch và UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=112336&sub=136&top=46