Khai giảng lớp đào tạo nhân lực bất động sản

    Báo VnEconomy
    1 đăng lạiGốc

    "Sau khóa học, học viên sẽ nhận được 7 kết quả quan trọng nhất trong thẩm định và đầu tư bất động sản"...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=17&home=detail&id=b5f1bcc026693d&page=category