Kế hoạch 100 ngày

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Bản kế hoạch 100 ngày làm việc đầu tiên sẽ rất cần thiết cho những người bắt đầu một công việc mới...

    Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/20081225111836274P0C11/ke-hoach-100-ngay.htm