IT không dành cho người không tự học

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Nhiều kỹ sư công nghệ thông tin than vãn: "Công việc thực tiễn sao khó thế, khác với những gì đã được học ở trường quá!".

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/200838/20080916164104.aspx