Israel: Ai lập nội các?

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Ứng viên đối lập Binyamin Netanyahu và Ngoại trưởng Tzipi Livni đã bắt đầu một chiến dịch căng thẳng, kéo dài nhằm tranh thủ các đảng nhỏ hơn trong nỗ lực xây dựng một chính phủ liên minh, sau khi các cử tri có sự chia rẽ về người lãnh đạo Israel.

    Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20090214120617140P0C1006/israel-ai-lap-noi-cac.htm