iPhone - hay và dở

    Báo Công Thương
    Gốc

    XHTTOnline: Phần mềm thiếu các tính năng cơ bản, phải cài đặt thêm...: không xóa được từng tin nhắn, không gửi tin cho nhiều người, không forward, không có tính năng copy & paste, tìm kiếm danh bạ đơn giản, không có ghi âm, không có quay số bằng tiếng nói...

    Nguồn Công Thương: www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=28&subjectID=13644