Inno3D mở rộng thị trường bo mạch chủ

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Innovision vừa công bố nhiều bo mạch chủ Inno3D hỗ trợ CPU nền Inte lẫn nền AMD, có đồ họa tích hợp dòng đồ họa NVIDIA 7.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=7856&t=pcolarticle