IMF cải tổ bộ máy quản lý điều hành

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Gần 600 nhân viên của IMF đã tự nguyện nghỉ việc với khoản trợ cấp cả gói là hơn 1 năm mức lương đang hưởng...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=19&home=detail&id=95f475bb0cff7e&page=category