Imation trình làng các ổ SSD mới

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Imation sẽ tung ra 2 ổ đĩa ở trạng thái rắn (SSD) mới: Pro 7500 và Pro 7000.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=11077&t=pcolarticle