Huy động vốn đầu tư XD hạ tầng 2 khu đô thị đại học tại Hà Nội

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Về Đề án Huy động vốn đầu tư XD hạ tầng 2 Khu Đô thị Đại học tại TP Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo, yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, làm việc với các trường để thống nhất phương án di chuyển toàn bộ trường ra 2 Khu Đô thị Đại học...

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=47&NewsId=40827