Huy động cả hệ thống chính trị phòng chống dịch tiêu chảy

    Gốc

    Thủ tướng Chính phủ yêu cầu huy động cả hệ thống chính trị và các phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động, tự giác thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm.

      Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/243577/Default.aspx