Hướng tới phương châm 'Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả'

  Báo Hà Nội Mới
  3 liên quanGốc

  Chiều 18-1, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội (HAUFO) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

  Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương trao tặng cờ thi đua cho các đơn vị xuất sắc về công tác đối ngoại.

  Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch HAUFO; Nguyễn Văn Doanh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Trịnh Huy Thành, Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy.

  Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2021, mặc dù do ảnh hưởng của dịch Covid-19, song HAUFO đã chủ động thay đổi phương thức và quy mô các hoạt động đối ngoại nhân dân để thích ứng và đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bên cạnh việc tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động truyền thống, liên hiệp đã tổ chức các hoạt động mới, tạo dấu ấn sâu sắc trong các tầng lớp nhân dân Thủ đô và bạn bè quốc tế. Vai trò công tác đối ngoại nhân dân của Thủ đô đã được lãnh đạo thành phố khẳng định và đánh giá cao.

  Phát động phong trào thi đua năm 2022, Chủ tịch HAUFO Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh, đây là năm thứ hai thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước, công tác đối ngoại cần nâng cao hiệu quả hoạt động, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội bền vững của thành phố, góp phần xây dựng Thủ đô trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, hội nhập và thịnh vượng, có sức cạnh tranh cao trong khu vực và trên thế giới.

  Phát huy những kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua năm 2021 và thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội các Hội hữu nghị và tổ chức thành viên; Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội; chào mừng 30 năm Ngày thành lập Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội, với phương châm "Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả", trên cơ sở kế hoạch đề ra, Ban Thường vụ HAUFO phát động trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và hội viên các Hội hữu nghị và các tổ chức thành viên hưởng ứng tích cực phong trào thi đua năm 2022.

  Theo đó, HAUFO tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội VXII Đảng bộ thành phố Hà Nội và các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại và đối ngoại nhân dân, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân của Thủ đô; tiếp tục tuyên truyền, làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương và thành phố; tổ chức thành công đại hội các hội và tổ chức thành viên, Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027, chào mừng 30 năm Ngày thành lập Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội (11/12/1992-11/12/2022); tăng cường vận động, tập hợp người Việt Nam ở nước ngoài tham gia các tổ chức hữu nghị, các hoạt động giao lưu hữu nghị, hướng về quê hương, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

  Quỳnh Dương

  Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/1022809/huong-toi-phuong-cham-chu-dong-linh-hoat-sang-tao-hieu-qua