Hướng dẫn khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa có văn bản hướng dẫn công tác khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi.

Theo đó, thực hiện quy định tại Khoản 4 Điều 3 Thông tư 35/2011/TT-BYT ngày 15/10/2011 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện chăm sóc sức khỏe người cao tuổi: Khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi được thực hiện ít nhất một lần một năm (01 lần/ năm).

Chương VI "Tiêu chuẩn và việc khám sức khỏe" của Thông tư 32/2013/TT-BYT quy định nội dung hướng dẫn khám sức khỏe thay thế cho nội dung Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Hướng dẫn khám sức khỏe và Thông tư số 09/2023/TT-BYT ngày 05/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Hướng dẫn khám sức khỏe.

Tại Thông tư 35/2011/TT-BYT, Bộ Y tế nêu rõ các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm thực hiện các nội dung chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, cụ thể Bệnh viện Lão khoa Trung ương là tuyến cuối về khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và nâng cao sức khỏe cho người cao tuổi; Chỉ đạo, hỗ trợ, chuyển giao chuyên môn kỹ thuật về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cho tuyến dưới trong phạm vi cả nước.

Khám sức khỏe người cao tuổi định kỳ là điều rất quan trọng. Ảnh minh họa

Khám sức khỏe người cao tuổi định kỳ là điều rất quan trọng. Ảnh minh họa

Đồng thời nghiên cứu khoa học về Lão khoa cơ bản, Lão khoa lâm sàng và Lão khoa xã hội; Tổ chức thực hiện đào tạo liên tục, đào tạo nâng cao về chuyên ngành lão khoa; Phối hợp với các cơ sở giáo dục quốc dân chuyên ngành y tế trong việc biên soạn tài liệu và hướng dẫn thực hành lão khoa;

Nghiên cứu, đề xuất với Bộ Y tế về xây dựng, phát triển mạng lưới chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi trong phạm vi cả nước.

Các bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa (trừ bệnh viện chuyên khoa Nhi, bệnh viện Điều dưỡng – Phục hồi chức năng), bệnh viện y học cổ truyền có quy mô từ 50 giường bệnh kế hoạch trở lên phải bố trí giường bệnh điều trị nội trú và tổ chức buồng khám bệnh riêng cho người cao tuổi tại khoa khám bệnh.

Căn cứ vào nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của người cao tuổi, khuyến khích các bệnh viện thành lập khoa Lão khoa khi có đủ điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế và nhân lực.

Trạm y tế xã, phường, thị trấn (gọi là Trạm y tế xã): Tổ chức khám bệnh, chữa bệnh cho người cao tuổi phù hợp với chuyên môn và chức năng, nhiệm vụ của trạm y tế; Tổ chức khám bệnh, chữa bệnh cho người cao tuổi cô đơn theo quy định Khoản 2 Điều 13 Luật Người cao tuổi.

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và điều kiện thực tế để tổ chức khám bệnh, chữa bệnh cho người cao tuổi theo quy định...

Nguồn Bảo Vệ Công Lý: https://baove.congly.vn/huong-dan-kham-suc-khoe-dinh-ky-cho-nguoi-cao-tuoi-436633.html