Hơn 100 triệu người đang đứng trước nguy cơ thiếu ăn

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Giá dầu thô đạt ngưỡng gần 120 USD/thùng (119,74 USD/thùng), cùng sự rớt giá mới so với đồng Euro của đồng USD đang khiến cho cuộc chiến tăng giá với mức phi mã của lương thực càng trở nên trầm trọng.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/quocte/2008/4/89803.cand