Hơn 1.400 tỷ đồng dành cho ngư dân khai thác hải sản

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Theo Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, tính đến ngày 16-12, tổng kinh phí các địa phương đã giải ngân hỗ trợ cho ngư dân là 1.408.118 triệu đồng, đạt 72,79% mức dự toán và 87,1% kinh phí T.Ư đã tạm ứng.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=137920&sub=127&top=39