Hội thảo quốc tế về kiến trúc Việt Nam đương đại

    Báo VTC News
    Gốc

    Tại hội thảo quốc tế "Kiến trúc Việt Nam đương đại - nhìn từ bên trong và từ bên ngoài", các chuyên gia đã đưa ra cái nhìn tổng thể về sự phát triển của kiến trúc Việt Nam sau 20 năm đổi mới và các xu hướng phát triển của kiến trúc Việt Nam hiện đại.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/246489/Default.aspx