Hội thảo công nghệ hóa học Việt kiều lần thứ nhất

    Báo VTC News
    Gốc

    Lần đầu tiên, một cuộc hội thảo về hóa học và công nghệ hóa học trong giới người Việt Nam ở nước ngoài sẽ được tổ chức tại Paris (Pháp) trong hai ngày 7 và 8/11 tới.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/268863/Default.aspx