Hội thảo ASEAN về vật liệu tiên tiến, công nghệ nano

    Gốc

    Hơn 200 nhà khoa học đến từ ASEAN và nhiều nước khác đã tham dự hội thảo khoa học khu vực ASEAN về vật liệu tiên tiến và công nghệ nano tại Nha Trang.

      Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/267961/Default.aspx