Hội Răng hàm mặt Việt Nam tặng tỉnh Bắc Cạn "Phòng răng hàm mặt cộng đồng"

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Sở Y tế tỉnh Bắc Cạn vừa khai trương "Phòng răng hàm mặt cộng đồng" (public dental clinic) do Hội Răng hàm mặt (RHM) Việt Nam phối hợp Liên đoàn nha khoa (FDI) quốc tế tặng.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=113393&sub=127&top=39