Hội nghị thi đua cụm Liên minh HTX các tỉnh Tây Nguyên

    Báo Sức Khỏe & Đời Sống
    Gốc

    Thực hiện chương trình ký kết giao ước thi đua cụm Liên minh HTX các tỉnh Tây Nguyên năm 2007, vừa qua, Liên minh HTX Đăk Lăk (cụm trưởng) đã tổ chức Hội nghị thi đua lần thứ nhất.

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=19174