Hội nghị Thành ủy Cam Ranh lần thứ 9

Thành ủy Cam Ranh vừa tổ chức Hội nghị lần thứ 9 để thông qua các báo cáo; tờ trình liên quan kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022; bổ sung nội dung, đối tượng giám sát năm 2022; thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn. Hội nghị đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị Thành ủy lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020 - 2025…

6 tháng qua, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố tăng 27,6% so với cùng kỳ năm 2021; tổng thu ngân sách ước thực hiện hơn 258,6 tỷ đồng, đạt 69% kế hoạch năm, tổng chi ngân sách ước thực hiện hơn 315,3 tỷ đồng, đạt 52% dự toán. Công tác giải ngân nguồn vốn đầu tư công đạt hơn 40% kế hoạch. Các tổ chức cơ sở đảng đã phát triển mới được 50 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn đảng bộ lên 3.973 vị…

Lê Ngân

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202207/hoi-nghi-thanh-uy-cam-ranh-lan-thu-9-8257267/