Hội nghị phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2023

Sáng 11-1, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh đã tổ chức hội nghị phối hợp triển khai nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2023.

Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, MTTQ và các ban, sở, ngành đoàn thể cấp tỉnh đã phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên các nội dung đã ký kết. Nổi bật là đã tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2022; phối hợp chặt chẽ các lực lượng tham mưu xử lý có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững ổn định chính trị tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy kinh tế - xã hội. Tổ chức thành công cuộc Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thanh Hóa năm 2022; diễn tập phòng chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống cháy rừng; hoàn thành công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự và bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng - an ninh.

Đối với phương hướng, nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2023, đại diện các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh cơ bản thống nhất với 5 nhiệm vụ trọng tâm, 8 giải pháp chủ yếu được nêu trong dự thảo báo cáo được trình bày tại hội nghị.

Các đại biểu cũng đã thảo luận, làm rõ thêm những tồn tại, hạn chế trong quá trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ và đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường chất lượng công tác phối hợp trong thời gian tới.

Đại diện Bộ CHQS tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh dự hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cảm ơn sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của Ủy ban MTTQ tỉnh, các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, để Bộ CHQS tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2022. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2023, đồng chí đề nghị các đơn vị tập trung phối hợp tham mưu ban hành các văn bản triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Triển khai đề án “Củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng của lực lượng dân quân tự vệ tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025”, Dự án “Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”. Rà soát, lập quy hoạch sử dụng đất quốc phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chỉ đạo hoàn thành tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đủ chỉ tiêu, giáo dục bồi dưỡng, phổ biến kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng theo đúng kế hoạch. Phối hợp thực hiện tốt quy chế phối hợp hoạt động giữa quân sự, công an, biên phòng, trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng theo Nghị định số 03/2019 của Chính phủ. Xây dựng lực lượng thường trực dân quân tự vệ, dự bị động viên vững mạnh về mọi mặt, luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết tham gia tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai. Cùng với đó, tiếp tục phối hợp thực hiện tốt công tác chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội.

Ủy ban MTTQ, các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh ký kết chương trình phối hợp.

Trên cơ sở thống nhất với các nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra, tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Ủy ban MTTQ, các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2023.

Ngọc Lê - Xuân Hùng

(Bộ CHQS tỉnh)

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/hoi-nghi-phoi-hop-thuc-hien-nhiem-vu-quan-su-quoc-phong-nam-2023/177083.htm