Hội nghị ngành điều dưỡng toàn quốc

    Báo VTC News
    Gốc

    Các đại biểu đã nghe 23 bản tham luận trình bày về hai chủ đề là quản lý điều dưỡng và kỹ năng giao tiếp, và chăm sóc và kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/219641/Default.aspx