Hội nghị Hội đồng Điều phối vùng Tây Nguyên lần thứ 3

Chiều 23/6, tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), đã diễn ra hội nghị Hội đồng Điều phối vùng Tây Nguyên lần thứ ba vơi hơn 200 đại biểu là lãnh đạo Bộ, Ngành Trung ương và 5 tỉnh Tây Nguyên tham dự. Hội nghị có sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Hội đồng Điều phối vùng Tây Nguyên.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/hoi-nghi-hoi-dong-dieu-phoi-vung-tay-nguyen-lan-thu-3-125344.htm