Hội nghị chuyên đề: Chính phủ điện tử Việt Nam 2007

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Bộ TTTT, sở BCVT TP.HCM và tập đoàn Dữ Liệu Quốc Tế (IDG) sẽ tổ chức hội nghị chuyên đề về chính phủ điện tử lần thứ 5 từ ngày 4-6/12/2007 tại TP.HCM.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=8347&t=pcolarticle