Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế dự kiến thông qua 30 nghị quyết

Sáng nay, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII tiến hành khai mạc Kỳ họp thứ 7. Trong thời gian 1,5, kỳ họp sẽ tiến hành thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn và dự kiến thông qua 30 nghị quyết tác động đến phát triển của địa phương thời gian tới.

Theo báo cáo, tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2023 của Thừa Thiên Huế ước đạt 7,03% là chưa đạt theo kế hoạch, tổng thu ngân sách ước hơn 11.000 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thuộc tốp đầu cả nước. Tổng lượng khách du lịch đến Huế khoảng 3,3 triệu lượt, trong đó hơn 1,12 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu ước đạ từ 7.000 -8000 tỷ đồng. Festival Huế được tổ chức bốn mùa, qua đó khẳng định vị thế của vùng đất di sản và lễ hội. Kỳ họp cũng đánh giá những mặt hạn chế như: Chưa thu hút được dự án trọng điểm, tăng trưởng du lịch chưa tương xứng với tiềm năng, chậm triển khai các dự án động lực của địa phương.

Dự kiến kỳ họp này HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ thảo luận kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; quy định mức hỗ trợ vốn ngân sách nhà nước thực hiện phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025. Năm 2024 được địa phương này xác định huy động tối đa nguồn lực để đưa cả tỉnh sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Tiểu Bảo - Đào Bảo

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/hoi-dong-nhan-dan-tinh-thua-thien-hue-du-kien-thong-qua-30-nghi-quyet-201778.htm