Hội diễn nghệ thuật không chuyên tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2024

Lâu lắm rồi, sân chơi nghệ thuật dành cho người yêu thích đã trở lại. Ngày trước, hội diễn thu hút khá nhiều đơn vị, lực lượng diễn viên tham gia, mang lại giá trị tinh thần sau những ngày lao động tại cơ quan, đơn vị.

Việc Hội diễn Nghệ thuật không chuyên toàn tỉnh được UBND tỉnh ký ban hành là một bước tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 33/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương 9 (khóa XI) về Xây dựng phát triển nền văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững đất nước.

Hoạt động văn hóa nghệ thuật dù không chuyên nhưng cần thiết cho những giá trị tinh thần cốt lõi trong đời sống tinh thần, đã trở thành sinh hoạt văn hóa - văn nghệ truyền thống ở các cấp. Đáp ứng nhu cầu thưởng thức, sáng tạo nghệ thuật của các tầng lớp nhân dân ở địa phương.

Còn nhớ, mỗi mùa hội diễn là gần như có sự tham gia rộng rãi của các ngành, các cấp, các địa phương, lực lượng vũ trang, các nghệ nhân, các tầng lớp nhân dân theo chủ trương xã hội hóa với phương châm tiết kiệm, lành mạnh, hiệu quả, thiết thực.

Ở Hội diễn Nghệ thuật không chuyên lần này, mỗi chương trình tham gia sẽ bao gồm ba loại hình nghệ thuật: Ca (không thi đơn ca), múa, kịch (hoặc tiểu phẩm, chặp cải lương...). Tùy theo điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị có thể kết cấu thêm các thể loại khác như: Độc tấu, song tấu, hòa tấu nhạc cụ, tấu nói, ca cổ, ngâm thơ... Mỗi chương trình tối thiểu là 30 phút và tối đa không quá 45 phút, đồng thời phải đảm bảo đủ 3 thể loại ca, múa, kịch như đã kể trên để được xếp giải toàn đoàn (giải chương trình). Khuyến khích các đoàn sử dụng ban nhạc sống cho các phần thi diễn ca, nhạc.

Điểm mới là trong chương trình phải có nội dung liên quan đến quê hương (Bình Thuận) hoặc địa phương (huyện, thị xã, thành phố) hoặc ngành mình. Đồng thời, khuyến khích các địa phương, đơn vị sáng tác tự biên, nhất là đối với thể loại sân khấu tiểu phẩm, kịch ngắn, chặp cải lương... loại hình nghệ thuật dân gian các dân tộc với nội dung bám sát, phản ánh chân thực nhiệm vụ của ngành, của địa phương, đơn vị gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Việc tổ chức Hội diễn nghệ thuật không chuyên toàn tỉnh năm 2024 mong muốn tạo không khí sinh hoạt văn hóa - văn nghệ vui tươi, lành mạnh, bổ ích từ các địa bàn cơ sở nhằm thiết thực góp phần đáp ứng nhu cầu hưởng thụ nghệ thuật cho các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; phát hiện, bồi dưỡng, bổ sung lực lượng văn nghệ không chuyên ở các cơ sở, phục vụ ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/hoi-dien-nghe-thuat-khong-chuyen-tinh-binh-thuan-lan-thu-viii-nam-2024-118999.html