Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Khánh Hòa: Phổ biến pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng và hàng Việt

Ngày 19 và 21-6, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Khánh Hòa phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội phường Phước Tân và Vĩnh Phước (TP. Nha Trang) tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 và Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” cho cán bộ, hội viên, đoàn viên thành niên của các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn phường.

Quang cảnh hội nghị tại phường Phước Tân, TP. Nha Trang

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu những nét cơ bản về Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2024. Theo đó, Luật gồm 7 chương, 80 điều quy định rõ hơn về quyền của người tiêu dùng; quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh đối với người tiêu dùng; hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của cơ quan, tổ chức; giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh; quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Ngoài ra, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên ưu tiên sử dụng hàng hóa do các doanh nghiệp trong nước sản xuất; xây dựng thói quen sử dụng hàng hóa có chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, hướng đến lựa chọn những mặt hàng trong nước sản xuất có chất lượng cao, giá cả phù hợp cũng như những sản phẩm hàng hóa đặc trưng của tỉnh; giới thiệu các kênh phân phối hàng hóa, đưa hàng Việt đến với người tiêu dùng…vai trò, trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

K. HÀ

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202406/hoi-bao-ve-quyen-loi-nguoi-tieu-dung-khanh-hoa-pho-bien-phap-luat-ve-bao-ve-nguoi-tieu-dung-va-hang-viet-1e14a74/