Hội An: Lưu giữ 20 giếng cổ

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Ngoài những ngôi nhà cổ, phố cổ, hiện trong lòng đô thị cổ Hội An còn lưu giữ 20 giếng cổ. Các giếng cổ nằm lẫn trong khu dân cư, ngay trên đường đi sâu vào các con hẻm nhỏ

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/thongtincanuoc/2008/6/157313