Học tập kinh nghiệm về tín dụng xuất khẩu của Ấn Độ

    2 đăng lạiGốc

    Đoàn liên bộ khảo sát về bảo hiểm tín dụng xuất khẩu đã sang thăm và làm việc tại Ấn Độ nhằm học tập kinh nghiệm của nước này trong việc thực hiện bảo hiểm tín dụng xuất khẩu cho các doanh nghiệp.

      Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/260604/Default.aspx