Học phí trường quốc tế tiếp tục tăng

So với năm học 2023-2024, biểu phí năm học 2024-2025 của một số trường quốc tế điều chỉnh tăng, thấp nhất là 20.000 đồng và cao nhất lên đến hàng chục triệu đồng.

 Hệ thống trường Tây Úc tăng học phí của các khối lớp tiểu học, trung học nhưng giữ học phí của chương trình tú tài. Ảnh: Hệ thống trường Tây Úc.

Hệ thống trường Tây Úc tăng học phí của các khối lớp tiểu học, trung học nhưng giữ học phí của chương trình tú tài. Ảnh: Hệ thống trường Tây Úc.

Một số trường quốc tế đã công bố biểu phí năm học 2024-2025. So với năm 2023-2024, học phí của các trường điều chỉnh tăng ở các khối lớp và chương trình đào tạo.

Ví dụ như tại Hệ thống trường Tây Úc, học phí lớp 1 của chương trình tích hợp quốc tế toàn phần năm 2024-2025 là 289,3 triệu đồng. Còn trong năm học 2023-2024, học phí là 267,9 triệu đồng, tức là trường đã tăng khoảng 21,4 triệu đồng.

Các khối lớp khác từ lớp 2-10 cũng có mức tăng tương tự trong khoảng 18-28 triệu đồng. Còn riêng hệ quốc tế toàn phần của các lớp tú tài IBDP và WACE, nhà trường vẫn giữ nguyên mức học phí dao động từ 385-480 triệu đồng/năm học.

Trường Phổ thông liên cấp Song ngữ Quốc tế Wellspring Saigon cũng điều chỉnh tăng học phí so với năm học trước. Ví dụ, trong năm học 2023-2024, học phí lớp 1-4 là 213 triệu đồng, còn năm học 2024-2025 là 225,6 triệu đồng, tức là tăng hơn 12 triệu đồng.

Mức tăng của các khối lớp khác trong trường dao động từ khoảng 10-20 triệu đồng. Khối lớp có mức điều chỉnh học phí cao nhất là lớp 12, khoảng 21,6 triệu đồng. Năm 2024-2025, học phí lớp 12 là 387,4 triệu đồng/năm còn năm trước đó là 365,8 triệu đồng/năm.

Tương tự với trường Quốc tế Việt Úc (VAS), học phí của trường cũng tăng so với năm 2023-2024.

Cụ thể, với lộ trình tích hợp quốc tế toàn phần Cambridge, học phí cấp tiểu học dao động từ 252-317 triệu đồng/năm. Còn trong năm 2023-2024, học phí của chương trình này dành cho cấp tiểu học dao động từ 240-296 triệu đồng/năm. Như vậy, học phí của hệ này tăng khoảng 12-21 triệu đồng.

Trường Quốc tế Nam Mỹ (UTS) tăng học phí từ khoảng 8-24 triệu đồng, tùy từng khối lớp. Ví dụ, học phí lớp 1 năm 2023-2024 là 158 triệu đồng. Đến năm học 2024-2025, mức học phí lên 166 triệu đồng, tức là tăng 8 triệu đồng.

Còn với khối 12, mức học phí của năm học 2024-2025 là 294 triệu đồng. Trước đó, vào năm học 2023-2024, học sinh lớp 12 cần đóng 269,6 triệu đồng cho cả năm học. Như vậy, mức tăng của khối 12 là 24,4 triệu đồng.

Mức tăng học phí thấp nhất của trường Quốc tế Renaissance (RISS) là 20.000 đồng. Ảnh: RISS.

Trường Quốc tế Renaissance (RISS) có sự chênh lệch khá lớn trong việc tăng học phí giữa các khối lớp và cấp học, từ vài chục nghìn đồng đến cả chục triệu đồng.

Ví dụ như học phí lớp 1 trong năm 2024-2025 là 491,3 triệu đồng, học phí năm 2023-2024 là 491,28 triệu đồng, tức là chỉ tăng 20.000 đồng. Tương tự với lớp 2, học phí năm 2024-2025 chỉ tăng 30.000 đồng so với năm trước.

Còn với học phí lớp 12, năm học 2023-2024 trường đặt ra mức thu là 726,5 triệu đồng, nhưng năm học 2024-2025 là 765 triệu đồng, tức là tăng 38,5 triệu đồng.

Hệ thống trường Sydney (SISS) không tăng học phí năm 2024-2025 so với năm trước, nhưng trường lại giảm chương trình chiết khấu khi đóng học phí sớm.

Năm học 2023-2024, nếu đóng học phí trước ngày 30/4/2023, phụ huynh được chiết khấu 20% học phí. Ví dụ học phí lớp 1 là 160 triệu đồng, chiết khấu 20% là còn 128 triệu đồng.

Nhưng vào năm học 2024-2025, trường chỉ áp dụng chương trình chiết khấu 10% nếu phụ huynh đóng trước ngày 30/4/2024. Như vậy, với mức học phí 160 triệu đồng, phụ huynh đóng sớm chỉ được giảm 16 triệu đồng, tức là còn 144 triệu đồng/năm học.

Trong khi phần lớn trường quốc tế tăng học phí, một trường hợp giảm học phí đáng kể là trường Song ngữ Quốc tế Horizon.

Ví dụ với chương trình song ngữ của học sinh lớp 6, trong năm học 2023-2024, nếu đóng theo năm, mức học phí của trẻ là 267,8 triệu đồng. Đến năm 2024-2025, nếu đóng theo năm, mức học phí cho học sinh khối này là 249,5 triệu đồng. Như vậy, học phí lớp 6 được giảm khoảng 18,3 triệu đồng.

Các khối lớp khác cũng được giảm. Ví dụ, học phí năm 2023-2024 của học sinh lớp 7 là 270,3 triệu đồng, nhưng học phí năm 2024-2025 chỉ còn 251,9 triệu đồng.

Thái An

Nguồn Znews: https://znews.vn/hoc-phi-truong-quoc-te-tiep-tuc-tang-post1462696.html