Học phí ĐH có thể tăng lên 400.000 đồng

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho biết, sắp tới, học phí ĐH có thể tăng lên 400.000 đồng một tháng.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=36545