"Học" một đằng, "làm" một nẻo

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    VIT- Được học và đào tạo trong các trường Đại học, được tiếp thu những kiến thức để phục vụ cuộc sống song một trong số những con người ấy lại đi ngược lại với những gì mà họ đã được trau dồi...

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/ANPL/54484/default.aspx