Học mà không... phải vậy!

    Gốc

    Việc học hành luôn được coi là việc tốt, là điều kiện để phát triển cho mỗi cá nhân, cộng đồng và cả quốc gia...

      Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.vanhoa.doisongvanhoa.28385.qdnd