Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Ngày 23-2, đồng chí Nguyễn Văn Chi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã thăm và làm việc tại tỉnh Kon Tum. Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy, đồng chí Trần Anh Linh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐNĐ tỉnh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng của tỉnh từ đầu năm 2008 đến nay và phương hướng nhiệm vụ năm 2009; kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về "Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng" trên địa bàn tỉnh và chương trình kiểm tra năm 2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=141718&sub=130&top=37