Hoàn toàn không chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ của Bộ đội Biên phòng với các lực lượng khác

  106 liên quanGốc

  Chiều 21-10, sau phần thảo luận, góp ý về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã báo cáo, giải trình thêm một số vấn đề mà các đại biểu quan tâm.

  Thay mặt cơ quan trình dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam, Đại tướng Ngô Xuân Lịch trân trọng cảm ơn những ý kiến tâm huyết, đầy trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội đã phát biểu, thảo luận.

  BĐBP luôn khẳng định rõ vị trí, vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách, chủ trì trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia

  Một trong những vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm là vấn đề Bộ đội biên phòng (BĐBP) chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu theo quy định của pháp luật quy định tại khoản 2 Điều 12 dự thảo luật.

  Giải trình thêm về nội dung này, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch khẳng định: Quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu là một thể thống nhất, bao gồm biên giới trên đất liền, trên biển, trên không trong lòng đất, gắn chặt giữa quốc phòng và an ninh, bảo đảm tính liên hoàn, khép kín, gắn liền giữa an ninh đối ngoại và tác chiến phòng thủ.

  Quy định như dự thảo luật là xuất phát từ Nghị quyết số 11 ngày 8-8-1995 về xây dựng BĐBP trong tình hình mới, Nghị quyết số 33 ngày 29-8-2018 về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia và các văn bản pháp luật hiện hành như Luật Biên giới quốc gia, Luật Quốc phòng, Luật An ninh quốc gia, Luật Công an nhân dân, các nghị định, hiệp định, quy chế về quản lý, bảo vệ biên giới cửa khẩu đều xác định rõ chức năng chủ trì của Bộ Quốc phòng.

  Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch phát biểu làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Ảnh: TTXVN

  Cụ thể tại Điều 5 Pháp lệnh BĐBP quy định: "BĐBP chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương trong hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, trên đất liền, các hải đảo, vùng biển và các cửa khẩu".

  Còn tại khoản 2 Điều 35 Luật Quốc phòng quy định: "Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công an thực hiện quản lý nhà nước về biên giới quốc gia duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu theo quy định của pháp luật".

  Ngoài ra, tại khoản 5 Điều 16 Luật Công an nhân dân quy định: "Lực lượng Công an nhân dân phối hợp với BĐBP, các ngành hữu quan và chính quyền địa phương trong hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới theo quy định của pháp luật". Như vậy, đây không phải là vấn đề mới mà chỉ là thể chế hóa các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và kế thừa các quy định của hệ thống pháp luật hiện hành.

  Mặt khác, theo dự thảo luật, BĐBP chỉ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức duy trì an ninh, trật tự trong phạm vi khu vực biên giới cửa khẩu theo quy định tại Điều 13 và Điều 14, hoàn toàn không chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ của các lực lượng khác.

  Đặc biệt, trải qua hơn 61 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, BĐBP luôn khẳng định rõ vị trí, vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách, chủ trì trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, chủ động phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng ở khu vực biên giới, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hành động chống phá của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, giữ vững an ninh, trật tự trên các tuyến biên giới, vùng biển được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Chỉ tính từ năm 2019 đến nay, BĐBP đã chủ trì phối hợp với các lực lượng bắt giữ, xử lý 1.873 vụ/ 3.025 đối tượng tội phạm về ma túy, thu giữ hơn 6,1 tấn ma túy các loại.

  Nhất là, trong ngăn chặn phòng chống Covid-19 vừa qua, lực lượng BĐBP đã phát hiện, bắt giữ, xử lý, đưa đi cách ly theo quy định 20.368 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép. Hiện nay, BĐBP đang duy trì 1.608 tổ chốt, với hơn 7.000 cán bộ chiến sĩ, với chiều dài hơn 5.000km biên giới đất liền ngày đêm đang làm nhiệm vụ, đang chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn, kiên quyết hoàn thành tốt nhiệm vụ theo đúng chức năng, nhiệm vụ mà Đảng, Tổ quốc và nhân dân giao phó.

  Bên cạnh đó, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cho biết, quá trình xây dựng dự án luật, Bộ Quốc phòng đã tổ chức xin ý kiến của các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân 44 tỉnh thành có có biên giới, đã tổ chức khảo sát, hội thảo, xin ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học. Hầu hết các ý kiến đều đồng thuận, nhất trí cao với quy định về chức năng, nhiệm vụ của BĐBP trong dự thảo luật. Tháng 2-2020, Chính phủ có tờ trình báo cáo Quốc hội và tại Phiên họp thứ 47 vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhất trí với dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam. Sau kỳ họp thứ 9 của Quốc hội, Ban soạn thảo đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Quốc phòng và An ninh và các cơ quan liên quan chỉnh lý, hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo luật, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, gửi xin ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội. Đến nay, hầu hết các ý kiến đều nhất trí với nội dung dự thảo.

  Các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm chủ trì, tham gia, phối hợp thực thi nhiệm vụ biên phòng

  Một vấn đề khác được các đại biểu Quốc hội quan tâm là trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương trong dự thảo luật.

  Về vấn đề này, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch phân tích: Trong dự thảo luật quy định những chính sách lớn của Nhà nước về thực thi nhiệm vụ biên phòng với các quan điểm, nội dung toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, với sự tham gia của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Vì vậy, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương, dự thảo luật đã quy định trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức.

  Về nhiệm vụ của bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương được quy định trong Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các luật chuyên ngành, theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam chỉ quy định mang tính nguyên tắc. Trên cơ sở đó, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm chủ trì, tham gia, phối hợp thực thi nhiệm vụ biên phòng.

  Đại tướng Ngô Xuân Lịch nêu rõ: Thực tiễn trong những năm qua, các bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương các tỉnh, thành có biên giới đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, lực lượng phối hợp chặt chẽ với BĐBP trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu, tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế, đối ngoại, giao lưu phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, xây dựng, củng cố nền biên phòng toàn dân, thế trận lòng dân vững chắc, kết hợp chặt chẽ kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh, đối ngoại với kinh tế - xã hội, tăng cường nguồn lực xây dựng các công trình phòng thủ biên giới, hệ thống đồn, trạm biên phòng, tạo điều kiện cho BĐBP hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

  Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch khẳng định, Bộ Quốc phòng sẽ tiếp thu tối đa ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội để phối hợp với các cơ quan của Quốc hội chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam, bảo đảm chất lượng trình Quốc hội thông qua.

  Theo dự kiến chương trình kỳ họp, dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam sẽ được biểu quyết thông qua vào cuối kỳ họp này.

  NGUYỄN THẢO

   Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/hoan-toan-khong-chong-cheo-ve-chuc-nang-nhiem-vu-cua-bo-doi-bien-phong-voi-cac-luc-luong-khac-641604