Hoàn thành dự án Chống ngập úng khu vực suối Cải, TP.Long Khánh trong năm 2024

UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt điều chỉnh Khoản 16, Điều 1 Quyết định số 3870/QĐ-UBND ngày 26-12-2022 của Chủ tịch UBND tỉnh duyệt dự án chống ngập úng khu vực suối Cải, TP.Long Khánh. Theo đó, dự án được điều chỉnh thời gian thực hiện đến hết năm 2024.

Dự án chống ngập úng khu vực suối Cải có tổng mức đầu tư ban đầu gần 335 tỷ đồng, được TP.Long Khánh triển khai thực hiện từ năm 2017 đến nay. Đây là dự án được triển khai thực hiện nhằm mục tiêu cải tạo cảnh quan đô thị cũng như góp phần tiêu thoát nước, giảm tình trạng ngập úng cục bộ đô thị Long Khánh.

Phạm Tùng

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/kinh-te/202402/hoan-thanh-du-an-chong-ngap-ung-khu-vuc-suoi-cai-tplong-khanh-trong-nam-2024-f314a45/