"Hóa thân" quay về nước... phạm tội

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Sáng nay, tại tòa, Dũng "Kiều" khai nhận mình có 3 vợ, 5 con. Với người vợ đầu đã ly dị năm 2000, bị cáo có hai con trai. Người vợ thứ hai mang quốc tịch Hồng Kông và Canada, cũng có hai con với bị cáo. Người vợ thứ ba của Dũng "kKều" mang quốc tịch Canada và có với Dũng "Kiều" một đứa con.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=43&NewsId=25716