Hòa giải từ bài học Việt Nam

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Tiến sĩ Nhật Bản Ito Masako vừa đến Quảng Nam, Bình Định - những nơi trong chiến tranh từng xảy ra các vụ lính Hàn Quốc thảm sát thường dân Việt Nam. Bà muốn tìm hiểu quá trình hòa giải giữa Hàn Quốc và Việt Nam để rút ra bài học cho Nhật Bản và các nước châu Á khác về vấn đề tương tự. Ito Masako đã dành cho Thanh Niên một cuộc trao đổi.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Thegioi/2008/3/19/230797.tno